«Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αγ Μηνά ΙΚΕ»

Εταιρικό κεφάλαιο: 130.000€

Γ.Ε.ΜΗ.: 144722806000

ΕΔΡΑ: Αγ Μηνά 18, 54624 Θεσσαλονίκη

ETAΙΡΟΙ

α) Φώτιος – Θωμάς Δρακόπουλος, Θέρμη Θεσσαλονίκης (περιοχή Λιόγερμα), κεφαλαιακή εισφορά

β) Χριστίνα – Ελένη Δρακοπούλου, Θάλητος 9Α Θεσσαλονίκη, κεφαλαιακή εισφορά

γ) Μυρτώ Γλεούδη, Θέρμη Θεσσαλονίκης (περιοχή Λιόγερμα), κεφαλαιακή εισφορά

δ) Μαρία Δρακοπούλου, Θέρμη Θεσσαλονίκης (περιοχή Λιόγερμα), κεφαλαιακή εισφορά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Φώτιος – Θωμάς Δρακόπουλος